Μέχρι πότε μπορεί να εκπαιδευτεί ένας σκύλος;

Ανάλογα με την υγεία, τη σωματική  και πνευματική κατάσταση του ζώου και πάντα με το σωστό κίνητρο και θετική ενίσχυση, ένας σκύλος μπορεί να εκπαιδευτεί σε συγκεκριμένα πράγματα και να αλλάξει τη συμπεριφορά του, σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρκεί να είμαστε εμείς αποφασισμένοι να αλλάξουμε πρώτα τις δικές μας συνήθειες, που ενδεχομένως προκαλούν ή έχουν ενισχύσει συγκεκριμένες συμπεριφορές από το ζώο. Στην πραγματικότητα, η εκπαίδευση ενός σκύλου δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ηλικία του, αλλά από το πόσο ευέλικτοι και ανοιχτοί είμαστε στη δική μας αλλαγή.