Η θετική ενίσχυση και η αρνητική τιμωρία στην εκπαίδευση

Θετική ενίσχυση σημαίνει την επιβράβευση του σκύλου για την εκτέλεση της συμπεριφοράς που του ζητάμε, ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να την επαναλάβει στο μέλλον. Το χτίσιμο ενός ισχυρού ιστορικού ενίσχυσης της επιθυμητής συμπεριφοράς έχει σαν αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται πρόθυμα, η μάθηση είναι ουσιαστική και στον σκύλο έχει γίνει μια ευχάριστη συνήθεια.

Η διαμόρφωση της συμπεριφοράς μέσω της θετικής ενίσχυσης μαθαίνει τον σκύλο να σκέφτεται, να του αρέσει να δουλεύει και χτίζει αξιόπιστες εντολές. Άλλωστε, δύσκολα αλλάζουν οι συνήθειες και οι συμπεριφορές που είχαν πάντα θετικό αποτέλεσμα για ένα άτομο.

Για κάθε σκύλο η επιβράβευση είναι κάτι διαφορετικό, όπως σε κάθε άτομο αρέσουν διαφορετικά πράγματα, σε διαφορετικό βαθμό. Θα πρέπει, δηλαδή, να βρούμε τους ενισχυτές συμπεριφοράς του σκύλου μας και να τους χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αποσπάσουμε τις επιθυμητές συμπεριφορές, πάντα χωρίς βία ή εκφοβισμό. Γενικά, ενισχυτές συμπεριφοράς είναι το φαγητό, το παιχνίδι, τα χάδια και τα γλυκόλογα, ή άλλα πράγματα στο περιβάλλον του σκύλου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα, σε διαφορετικές περιπτώσεις και πάντα ανάλογα με το πόσο κινητοποιούν το σκύλο.

Αρνητική τιμωρία σημαίνει την αφαίρεση του ενισχυτή, εφόσον ο σκύλος δεν εκτελέσει τη συμπεριφορά που του ζητάμε ή δεν εφαρμόζει τους κανόνες που έχουμε θέσει. Πάντα χωρίς βία ή εκφοβισμό, θα σταματήσουμε να παίζουμε με το κουτάβι μας αν μας δαγκώσει πάνω στο παιχνίδι, δε θα ανταμείψουμε με φαγητό, θα κόψουμε την πρόσβαση στην αυλή προσωρινά, αν κάνει φασαρία.